Fakta Nytt for Faktisk.no (Studentprosjekt)
Faktisk vil øke bevisstheten om falske nyheter på sosiale medier hos tenåringer òg informere dem om hvordan man kan identifisere dem.
For å oppnå målet skal vi gå undercover. Vi skal lage en falsk nyhetsside med navnet "Fakta Nytt".  Her skal vi spre falske nyhetssaker på Facebook og Snapchat. 
Når målgruppen trykker på artikkelen vil de få en varsel som avslører at det er en falsk nyhet. Her blir de oppfordret til å lage en egen falsk nyhetssak med Fakta Nytt sin fake news generator for å lure venner og familie. Ved å generere en egen nyhetssak vil de få innsikt i hvor enkelt det kan være å lage og spre falske nyheter. De vil også få informasjon om hvordan de kan identifisere falske nyheter i fremtiden. 
​​​​​​​Tenåringer reagerer ikke på tradisjonell reklame på samme måte som eldre generasjoner. De har vokst opp i en delingskultur, der sosiale medier er det beste verktøyet for å nå dem. Denne kampanjen skal engasjere målgruppen og få dem til å dele og spre kampanjen på sosiale medier på en naturlig og organisk måte.